جستجوی پیشرفته

آخرین پرسش‌ها و پاسخ‌ها

 • آیا عالم ماده از تضاد و تزاحم، یعنی هستی و نیستی تشکیل شده است؟
  5987 علت و معلول 1393/07/14
  حکیمان بر این باورند، عالمى که ما در آن هستیم عالم ماده است؛ عالم حرکت است؛ عالم تغییر و تبدّل است؛ عالم تضاد و تزاحم (تزاحم علل با یکدیگر) است؛ فلاسفه الهی معتقدند هستى از مبدأ کل که فائض مى‌‏شود، به حکم طبیعت علیت و معلولیت و به حکم طبیعت خودش، مرتبه به مرتبه نازل‌تر مى‌‏شود و خواه ناخواه می‌‏رسد به مرتبه‌‏اى که وجود آن‌قدر ضعیف است که ...
 • با توجه به ادیان و مکاتب فلسفی فراوانی که اکنون وجود دارند، و نیز با توجه به احتمال پدید آمدن مکاتب جدیدی در آینده، دست‌یابی به حقیقت و دین حق چگونه ممکن است؟
  1134 هستی شناسی 1397/01/01
  1. انسان در درون خود مجهز به نیروهایی است که می‌تواند با به کارگیری آنها واقعیت و حقیقت را درک کند؛ اساسی‌ترین آنها نیروی عقل است؛[1] علم منطق که فن درست فکر کردن است،[2] بهترین ابزار در خدمت عقل می‌باشد. 2. اختلاف دانشمندان در مباحث علمی امری طبیعی است؛ نظیر اختلاف نظر پزشکان در تشخیص بیماری یا در درمان آن؛ ...
 • منظور از سنت الهی که تغییر ناپذیر است، چیست؟
  10864 هستی شناسی 1394/09/22
  سنت الهی عبارت است از: مجموعه قوانین ثابتی که در نظام هستی جاری است، اعم از قوانین مادی یا معنوی. به عبارت دیگر، قانون اسباب و مسببات که در قرآن، «سنّت خدا» نامیده می‌شود، ایجاب می‌کند که جهان آفرینش بر اساس نظام خاصّ خود، اداره شود. قرآن کریم، بارها تأکید نموده که سنّت خدا، تغییر ناپذیر است: «سُنَّةَ اللهِ فِی الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ...
 • آیا آنی یا زمانی وجود دارد که خالق، خالقیت خود را به فعلیت نرسانده باشد؟
  10659 قدم 1387/02/10
  برای دستیابی به پاسخ لازم است چند نکته همانند: ماهیت زمان، حدوث زمانی عالم، صفات فعل و دوام فیض الهی، مورد بررسی قرار گیرد. 1. ماهیت زمان چیست؟ زمان: کمیت متصل قرارناپذیرى است که بواسطه حرکت عارض بر اجسام مى‏شود؛ یعنی زمان مقدار حرکت است و حرکت از آن عالم اجسام است. پس آنچه در سؤال شما طرح گردید که آیا برهه ...
 • آیا دعایی که می‌کنیم، علاوه بر تاثیرگذاری در زمان آینده، می‌تواند بر زمان گذشته هم اثر بگذارد؟
  3052 علت و معلول 1394/02/30
  دعا دارای آثار فراوان است؛[1] هم نسبت به حوادث آینده تاثیر دارد هم می‌تواند بر حوادث گذشته اثر بگذارد. البته تاثیر دعا نسبت به حوادث آینده و گذشته تفاوت دارد؛ زیرا معنای اثرگذاری بر حوادث آینده، این است که می‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند. اما نسبت به حوادث گذشته این اثرگذاری معنا ندارد؛ زیرا فرض این است که آن حادثه اتفاق افتاده است. بنابراین ...
 • آیا بیش از یک وجود ابدی را می توان فرض کرد؟
  6059 علت و معلول 1390/02/07
  موجودات عالم -غیر از خداوند متعال- علاوه بر این که در وجود اولیه به خداوند نیاز دارند در بقا و ادامه حیات هم نیازمندی آنها وجود دارد. در توحید واحدی ثابت می شود که تنها یک موجود مستقل و بی نیاز وجود دارد که علت تمام موجودات عالم است؛ زیرا طبق قانون علیت و محال بودن دور و تسلسل، هر موجودی نیاز به علت دارد تا این که به علتی ...
 • آیا به عقیده ابن سینا، انسان امور شر و فاسد را از طریق عوالم بالا یا نفوس فلکی دریافت می‌کند؟ همچنین از نظر ایشان شیطان به کدام یک از عوالم تعلق دارد؟
  4905 وجود 1392/06/05
  در نظر حکیمان نفس از قوای متعددی برخوردار است. این قوا از جهت کلی به قوای ادراکی و حرکتی تقسیم می‌شوند. قوای ادراکی نیز به دو بخش کلی قوای ادراکی باطنی و حواس ظاهری تقسیم می‌گردند. قوای ادراک باطنی هم به قوای متعدد؛ مانند قوه‌ی متخیله، حافظه، خیال و عاقله تقسیم می‌شود. برای اطلاع بیشتر پاسخ: 32002(وهم و خیال در فلسفه و روایات)، را مطالعه کنید. در ...
 • آیا میان اعتقاد فلاسفه به قدم عالم و حدیث حضرت رسول (ص) در مورد عالم عماء تناقضی وجود ندارد؟
  9794 قدم 1390/04/30
  حدیث مذکور در مورد عالم عماء را باید درکنار این حدیث در نظر گرفت که فرمود: خدا بود و هیچ چیز با او نبود. که بیانگر حدوث ذاتی عالم است یعنی خدا بود و هیچ چیز با او نبود و خدا در عما بود (عماء در لغت به معنای کوری است که اشاره به مرتبه ...
 • «چهارده معصوم(ع) خدا نیستند، ولی غیر از خدا هم نیستند» آیا اعتقاد به چنین مضمونی صحیح است؟
  1429 هستی شناسی 1395/12/16
  اگر مراد از آنچه در پرسش مطرح شده، همان عقیده‌ای باشد که بر اساس مبانی و اصول عرفان اسلامی شکل گرفته است، می‌توان آن را پذیرفت، ولی اگر مقصود غیر از این باشد، برداشتی نادرست بوده و با اصول توحیدی و عقاید اسلامی، مخالفت صریح دارد. توضیح مطلب: بر اساس بینش توحیدی در عرفان اسلامی؛ جز ذات خداوند متعال هیچ موجودی دارای وجود استقلالی نیست. غیر از او ...
 • جهان‌بینی، جهان‌شناختی و هستی‌شناسی چه ارتباطی با هم دارند؟
  1147 هستی شناسی 1391/09/22
  در این زمینه اصطلاح مستقری وجود ندارد؛ یعنی یک قرار داد مورد اتفاق همگانی وضع نشده است؛ از این‌رو، گاهی هر کدام به جای دیگری به کار می‌رود، ولی معمولاً در مورد اصول اعتقادی(اعم از الهی و مادی)، از کلمه «جهان‌بینی» استفاده می‌شود؛ چنان‌که «هستی‌شناسی» بیشتر در فلسفه کاربرد دارد و در تبیین نظریات فلسفی به کار می‌رود، و «جهان‌شناختی» به گونه‌ای اعم است، علاوه بر اصول اعتقادی ...
 • انواع حلول و اتحاد از دیدگاه عرفان، کلام و حکمت اسلامی چیست؟
  3822 وجود 1395/10/04
  تعریف حلول و اتحاد «حلول» در لغت از ریشه «حَلّ» به معنای فرود آمدن و نازل شدن است،[1] و «اتحاد» به معنای یکی شدنِ دو چیز است.[2] اقسام حلول در نظر متکلمان حلول اقسامی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود: 1. حلول تبعی؛ یعنی قرارگرفتن چیزی در مکانی به تَبَع قرارگرفتن چیزی دیگر در آن‌جا است، مانند قرار ...
 • آیا علت و معلول وابستگی متقابل دارند؟
  11957 علت و معلول 1390/07/07
  یکی از براهینی که برای اثبات وجود خداوند متعال استفاده می شود، برهان علیت است. این برهان می گوید هر آنچه در عالم وجود دارد متغیر است و هر متغیری حادث و هر حادثی در وجودش نیاز به علتی غیر از خود دارد و با استفاده از استحاله دور و تسلسل وجود خداوند متعال که بی نیاز و مستقل از هر علتی است را اثبات می کند.البته، در ...
 • چرا تعدد قدما باطل است؟
  6612 قدم 1391/07/27
  قدیم ذاتی و قدیم بالحق، صفتی از صفات اختصاصی ذات واجب تعالی است؛ از این رو ادله­ای که برای نفی تکثر و تعدد از واجب الوجود ذکر می‌شود، برای نفی تعدد نسبت به قدیم نیز ثابت است. به عبارت دیگر، تصور قدیم‌های متعدد همانند تصور شرکای متعدد برای ذات باری تعالی است، و از این رو محال است. ...
 • علت این که حضرت آدم زودتر از حوا خلق شده چیست؟
  11825 وجود 1389/04/14
  بی گمان خداوند توانایی انجام چنین کاری را داشته، اما چه ضرورتی وجود داشت که به چنین کاری اقدام نماید. خداوند کاری را بر می گزیند که مطابق با نظام احسن باشد. علاوه شما می دانید که این دو، دو جنس مخالف هم نیستند تا نیاز به خلق مجدد داشته باشد. گرچه ما معتقدیم خداوند حکیم بوده و هیچ کار او بدون حکمت نمی باشد، اما این بدان معنا ...
 • اگر شیطان از آتش است، چگونه در آتش خواهد سوخت؟
  9034 وجود 1388/03/13
  جهان همواره در حال تغییر و تحول است و خصوصیات اشیا، با فعل و انفعالاتی قابل تغییر بوده و حتی دانشمندان بشری نیز می توانند، جسمی را که روزی به عنوان ماده ای نسوز از آن استفاده می شده، با انجام تغییراتی در آن و بدون اضافه نمودن عنصری جدید، به ماده ای قابل اشتعال تبدیل نمایند. اکنون که انسان به چنین قابلیتی دست یافته، آیا ...
 • "ملا عبد الرزاق لاهیجی" در کتاب گوهر، مراد چه راه هایی برای تبیین ضرورت وحی و نبوت بیان می کند؟
  8114 ضرورت بعثت پیامبران 1390/02/10
  مرحوم لاهیجی از چهار طریق ضرورت نبوت را اثبات می نماید: 1.طریقه ای که امام صادق (ع) در جواب زندیقی فرموده اند بر این مبنا که هنگامی که ما برای عالم خالقی متعالی و منزه از مشاهده خلق اثبات کردیم، آن گاه از این خالق حکیم قبیح است که سفیران خویش را به سوی خلق نفرستد و آنها را در راه رسیدن به سعادت و ...
 • آیا کتاب حضرت ابراهیم هنوز موجود است؟
  13066 صفات و زندگی پیامبران 1387/08/21
  هم اکنون چیزی به عنوان کتاب حضرت ابراهیم در دسترس نیست. هر چند در منابع زیر در باره آن توضیح هایی داده شده و قسمتهایی از آن ذکر شده است: 1. در قرآن به عنوان صحف ابراهیم از کتاب آن حضرت یاد شده است و گفته شده که قسمتی از موعظه های سوره اعلی در صحیفه حضرت ابراهیم نیز بوده است.[1]
 • پاسخ شما به کسانی که می‌گویند تا پیامبر و امام زمان خود و معجزه‌های او را نبینیم ایمان نمی‌آوریم، چیست؟
  1775 پیامبر شناسی 1395/04/14
  همان‌گونه که می‌دانید این افراد در همیشه تاریخ وجود داشته‌اند. این‌گونه افراد حتی پیامبران(ع) و معجزات آنان را دیده بودند، اما ایمان نمی‌آوردند و می‌گفتند ما تا خدا را به چشم نبینیم، به او ایمان نخواهیم آورد: «وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسى‏ لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً»؛[1] و (نیز به یاد آورید) هنگامى را که گفتید: اى موسى! ما هرگز به تو ...
 • نظر محققان اسلامی در مورد الوهیت مسیح (با توجه به کتاب مقدس) چیست؟
  9298 صفات و زندگی پیامبران 1389/08/18
  به نظر محققان اسلامی، (فارغ از تحریف کتاب مقدس و عدم الهی بودن آن) اینکه یک انسان بتواند خدا باشد از لحاظ عقلی دارای اشکالات فراوانی است. علاوه بر آن، آنچه از ظاهر برخی از آیات کتاب مقدس به دست می آید، دلالتی بر الوهیت ایشان نمی کند. چرا که در آیات دیگر کتاب مقدس، به طور ...
 • دیدگاه علمای شیعه و اهل سنت در مورد علم انبیا چیست؟
  6546 صفات و زندگی پیامبران 1391/08/04
  در مورد دیدگاه شیعه نسبت به علم انبیای الهی پاسخ‌های 2544 نمایه «ویژگی علم انبیا» و نمایه 189 «علم اولیای خدا» را مطالعه کنید. اما در مورد دیدگاه اهل سنت، آنچه به اجمال می‌توان گفت این است که از نظر اهل سنت منبع اصلی علم انبیا خبرهایی است که از خداوند دریافت می‌کنند که این اخبار یا از طریق وحی(انزال کتاب) در اختیار ...
 • ابراهیم(ع) در جست‌وجوی گم‌گشته‌ای به نام خدا، ابتدا به سراغ طبیعت رفت، پس چرا در نهایت معتقد به خداوندی ماورای طبیعی شد؟
  3444 صفات و زندگی پیامبران 1394/02/21
  حضرت ابراهیم، هیچ‌گاه خدا را در طبیعت جست‌وجو نمی‌کرد، بلکه نظر به آن‌که یکى از شیوه‌هاى احتجاج و استدلال، اظهار همراهى با عقیده باطل در مراحل اولیه و سپس ردّ کردن آن در مراحل بعدی است و از سویی نیز بیدارکردن فطرت‌ها، فعال کردن اندیشه‌ها و توجّه به احساسات، از بهترین شیوه‌هاى تبلیغ است؛ لذا حضرتشان برای بیدارکردن قوم گمراهش از این راه استفاده نموده است. مجادله ...
 • حال که می‌دانیم پیامبر معصوم است؛ چرا آیاتی از قرآن اشاره به گناه کردن پیامبر دارد؟
  30675 عصمت 1391/07/20
  برای روشن شدن موضوع مورد پرسش توجه به چند نکته ضروری است: 1. شیعه به عنوان یک مکتب فکری، اصول عقلی را قبول دارد که شرع نیز دست تأیید بر آنها زده است. تقدم این اصول بر هر عقیده‌ی دیگری از لوازم اعتقادی شیعه بوده که بدان افتخاز نیز می‌کند. به عنوان نمونه، وقتی در علم کلام ثابت شد که خداوند نمی‌تواند دارای جسم باشد، ...
 • یوسف(ع) بعد از آنکه عزیز مصر شد، در چند نوبت با برادرانش دیدار داشت. گزارشی تطبیقی از قرآن و تورات در این مورد ارائه نمایید؟
  4005 صفات و زندگی پیامبران 1394/04/09
  بخشی از داستان حضرت یوسف(ع) اختصاص به ملاقات برادرانش با وی دارد. به این واقعه، هم در قرآن و هم در تورات - البته با تفاوت‌هایی - به صورت نسبتاً مفصل پرداخته شده است. قرآن که از آیه 58 سوره یوسف تا آیه 100 آن به ماجرای ملاقات‌ها و گفت‌وگوهای یوسف با برادرانش - بعد از انتصابش به عزیزی مصر - می‌پردازد،‌ این‌گونه می‌گوید: «و برادران یوسف آمدند ...
 • چرا به حضرت یعقوب(ع)، اسرائیل نیز گفته می‌شود؟
  1977 پیامبر شناسی 1396/12/03
  در قرآن کریم از حضرت یعقوب(ع) به اسرائیل یاد کرده،[1] و از این‌رو، فرزندان او را نیز بنی‌اسرائیل؛ یعنی فرزندان اسرائیل(یعقوب) خطاب می‌کند. درباره وجه تسمیه این پیامبر الهی به «یعقوب» و «اسرائیل» در قرآن سخنی به میان نیامده است، اما در برخی از کتاب‌های روایی و تاریخی به این موضوع پرداخته شده است: درباره این‌که چرا نامش را یعقوب گذاشته‌اند، در برخی گزارش‌ها ...
 • اگر توسل به مردگان جایز است؛ پس چرا فرزندان یعقوب نبی(ع) از پدرشان می‌خواهند که از جانب آنها استغفار کند و بر سر قبر ابراهیم(ع) نرفتند؟
  16337 صفات و زندگی پیامبران 1394/07/23
  الف. یکی از شبهات در مسئله توسل این است که؛ اشخاصی که از دنیا می‌روند، حتی پیامبران و اولیای الهی، از دنیا خارج شده و هیچ اطلاعی از آن نخواهند داشت. بنابراین، توسل به آنها امر بیهوده‌ای خواهد بود؛ زیرا آنها صدای شخص که به آنان متوسل می‌شود را نمی‌شنوند، تا به آن پاسخ گویند. در قرآن کریم، آیاتی که بیانگر توسل به پیامبران در زمان ...
 • آیا کوه طور به دلیل تواضع، محل مناجات حضرت موسی(ع) شد؟
  8516 صفات و زندگی پیامبران 1393/10/01
  در روایتی مرسل، تواضع کوه طور؛ علت انتخاب آن برای مناجات حضرت موسی(ع) بیان شده است: «خداوند به حضرت موسی(ع) وحی کرد که ای موسی! بر فراز کوهی رفته و با من مناجات کن! در آن‌جا کوه‌هایی بودند که همه خودشان را بالا گرفتند و در این آرزو بودند که موسی(ع) بر فراز آنان به مناجات بپردازد، مگر تپه‌ای که خودش را کوچک شمرد و گفت: من کمتر ...
 • آیا حضرت آدم(ع) دچار گناه و لغزش شد؟ مگر انبیا از خطا و گناه منزه نیستند؟
  24690 عصمت 1386/03/31
  براى روشن شدن پاسخ، بیان نکات ذیل ضرورى است: 1. انبیا و اوصیاى الاهى از مقامات شامخه‏ى روحانى و تکوینى در جهان هستى برخوردارند. آنان انوار غیبیّه‏ى الاهیه و مظاهر تامّه و آیات باهره‏ى جلال و جمال حق‏اند. طینت ابدان و خلقت ارواح آنان با دست قدرت جمال و جلال الاهى تخمیر شده و در عالم غیب کسب حقایق اسما و ...
 • نظر اهل سنت در مورد عصمت پیامبر (ص)، در غیر مورد تلقّی و ابلاغ وحی چیست؟
  17995 وحی 1389/03/11
  آن چه مسلم است، این است که عصمت پیامبر (ص) در مقام دریافت و ابلاغ وحی، مورد اتفاق همه مذاهب اسلام است، اما عصمت پیامبر در تمام عمر و زندگی مورد اختلاف است. با توجه به عقاید اهل سنت که از منابع معتبرشان استفاده می شود، باید گفت در مورد پرسش شما یعنی مورد غیر از دریافت و ابلاغ آن، اهل سنت قائل به عصمت پیامبر نیستد، تا ...
 • در روایتی از امام رضا(ع) میان روایات مختلف درباره نوع میوه ممنوعه‌ بهشتی حضرت آدم و حوا جمع شده است، آیا این روایت قابل پذیرش است؟
  8779 صفات و زندگی پیامبران 1393/01/24
  روایتی را شیخ صدوق در دو کتاب حدیثی خود آورده است، که این روایت در صدد بررسی و حل اختلاف بین روایات متعددی است که درخت و میوه‌ای که حضرت آدم و حوا از آن خورده و از بهشت رانده شدند را معرفی کرده است؛ زیرا روایات مختلف، این میوه را به عبارات مختلف آورده‌اند که امام رضا(ع) با بیانی جامع؛ بین روایات مختلف درباره نوع میوه ممنوعه ...
 • تولّد و وفات حضرت شعیب (ع) کی بوده است؟
  15673 صفات و زندگی پیامبران 1392/01/27
  حضرت شعیب(ع) -که اسمش ده بار در قرآن کریم ذکر شده است-،[1] یکی از پیامبران الهی برای قوم عرب بوده و به زبان عربی سخن می‌گفت.[2] او بعد از حضرت هود و حضرت صالح(ع) به دنیا آمده و معاصر و پدر خانم حضرت موسی(ع) بوده است. او از نوادگان «مدین»[3] یکی از پسران حضرت اسماعیل(ع) است ...
 • منظور از این‌که خداوند سیر تکاملی انسان را در هفت روز یا مرحله خلق کرد چیست؟
  34331 قرآن و امامت 1386/06/01
  از آیات مختلف قرآن و تعبیرات گوناگونی که در باره آفرینش انسان آمده به خوبی استفاده می شود که انسان در آغاز خاک بوده سپس با آب آمیخته شده و به صورت گل و بعد به صورت گل بدبو درآمده پس از آن حالت چسبندگی پیدا کرده و بعد به صورت گل خشکیده درآمد و حالت صلصال کالفخار (گل خشکیده) به خود گرفته است. و مراد از سیر ...
 • آیا شک در امامت بعضی از امامان مشکلی دارد؟
  7607 تعیین امام 1388/09/26
  اعتقادات اسلامی یک زنجیره هماهنگ و به هم پیوسته است. به طوری که اگر یکی از دانه‌های این زنجیره مفقود شود کلّ زنجیره گسسته و غیرمفید خواهد شد. در مورد اعتقاد به ائمه (ع) نیز همین طور است؛ زیرا از آن جا که انتخاب و تعیین آنها با خدا است، پس انکار حتی یکی از آنها به منزله انکار جمیع است. ...
 • اگر توسل به مردگان جایز است؛ پس چرا فرزندان یعقوب نبی(ع) از پدرشان می‌خواهند که از جانب آنها استغفار کند و بر سر قبر ابراهیم(ع) نرفتند؟
  16337 توسل به اولیای الهی 1394/07/23
  الف. یکی از شبهات در مسئله توسل این است که؛ اشخاصی که از دنیا می‌روند، حتی پیامبران و اولیای الهی، از دنیا خارج شده و هیچ اطلاعی از آن نخواهند داشت. بنابراین، توسل به آنها امر بیهوده‌ای خواهد بود؛ زیرا آنها صدای شخص که به آنان متوسل می‌شود را نمی‌شنوند، تا به آن پاسخ گویند. در قرآن کریم، آیاتی که بیانگر توسل به پیامبران در زمان ...
 • نظر شیخ صدوق(ره) درباره صفات و ویژگی‌های امامان معصوم(ع) چیست؟
  6158 عصمت 1392/11/13
  در این نوشته، خلاصه‌ای از اعتقادات شیخ صدوق(ره) درباره صفات و ویژگی‌ها ائمه اطهار(ع) بیان می‌شود. 1. پیغمبران و رسولان و حجت‌هاى خدا(ع) برتر از فرشتگانند.[1] 2. خدای‌ تعالى مخلوقات را براى حضرت محمّد پیامبر گرامی اسلام(ص) و اهل بیت او(ع) آفریده است و اگر ایشان نبودند خداوند آسمان‌ها و زمین، بهشت و جهنم، آدم و حوا، فرشته و هیچ آفریده دیگری را نمی‌آفرید.
 • اگر ائمه ذاتاً معصوم بوده و توانایی انجام گناه را نداشته باشند، چگونه میتوان آنها را الگوی خود قرار داد؟
  7315 عصمت 1388/11/11
  این اشکال ناظر به تفکر نادرست در مورد عصمت است که آن‌را امری جبری و موهبتی بدون علت و بدون دلیل می‌داند. بدیهی است که ما اگر عصمت را به کلی امری جبری بدانیم، معصومان را مانند موجوداتی فاقد اراده و خودکار دانسته‌ایم که نه شایسته ‌الگو شدن برای دیگرانند و نه سزاوار پاداش فراوان؛ این برداشتی نادرست از عصمت بوده و دیدگاهی یک ...
 • مشهور است که امام حسین (ع) در عاشورا برای کسی که وقت نماز را یادآور شد دعا کردند؟ آیا خود ایشان وقت نماز را نمی‌دانستند؟!
  942 علم 1397/04/03
  با توجه به متن روایت که آن‌را بیان می‌کنیم، امام حسین(ع) در پاسخ به این یاور خود، مطلب را به گونه‌ای بیان کردند که گویا آگاهی از وقت نماز داشتند(و شاید در صدد آن بودند که در اولین فرصت، آن را اقامه کنند)، و دعای حضرت تنها برای تشویق فردی بود که تصمیم داشت قبل از شهادتش نمازش را خوانده باشد: «فلمّا رأى ذلک أبو ثمامة الصیداوی قال ...
 • آیا در روایات شیعه غلوّ وجود دارد؟
  6246 محبت و اطاعت امامان 1392/06/04
  پیش از ذکر روایات در مسئله غلوّ، توجه به این نکات ضروری است: 1. غلوّ، از جمله مسائلی است که از زمان امام علی(ع) و ائمه دیگر(ع) وجود داشته و آنها نیز با تمام توان با این عقاید انحرافی، مبارزه می‌کردند.[1] 2. تفکر غلوّ، تنها منحصر در الهی دانستن ائمه اطهار(ع) نیست. این وجه، وجه غالب در غلوّ می‌باشد که البته امروزه نیز به ...
 • با توجه به این‌که خدا می‌فرماید: «در روز قیامت ما همه را به حساب می‌آوریم»، چگونه ممکن است که امامان معصوم باشند؟!
  8312 عصمت 1387/03/26
  از تفسیر آیه روشن است که آنچه از انسان سرمى‏زند، در پرونده عمل او ثبت مى‏شود و در قیامت به شکل کتابى در اختیار او قرار مى‏گیرد. حتی اعمال امامان معصوم (ع) نیز ضبط می گردد. آیات فراوانی دیگری نیز این عمومیت محاسبه را (چه برای معصوم و چه غیر معصوم) مورد تاکید قرار می دهد. به عقیده ما بین محاسبه و عصمت نه تنها منافاتی نیست، ...
 • چکیده‌ای از ویژگی‌های کتاب محاسن برقی و حدیث گواهی خضر(ع) بر امامت ائمه(ع) را بیان فرمایید؟
  7116 امامت در سنت 1392/11/28
  روایتی را خالد بن احمد برقی در کتاب محاسن خود آورده است. تقریباً با همین سندی که در پرسش آمده؛ بزرگانی مانند شیخ کلینی، صدوق و نعمانی همین روایت را از برقی نقل کرده‌اند؛ اما روایتی که آنان از برقی نقل کرده‌اند با آنچه خود برقی در کتابش آورده است، مقداری در سند و محتوا متفاوت است و مطالب مهمی از آن در روایت کتاب محاسن وجود ندارد.
 • این‌که گفته می‌شود امامان «سرّ الله» بودند، معنایش چیست؟
  1251 امام شناسی 1395/09/03
  این معنا در برخی از روایات آمده است؛ از جمله: امام باقر(ع) می‌فرماید: «سرّى را خداوند، پنهانی به جبرئیل گفت و جبرئیل نیز پنهانى به محمّد(ص)، و محمد(ص) نیز پوشیده به على(ع)، و على(ع) نیز به هر کس که خدا خواسته است و هر یک همچنان به دیگرى سپردند، آن‌گاه شما بر سر هر کوى و برزن از آن سخن می‌گویید».[1] 2. امام صادق(ع) ...
 • صفات و ویژگی‌های امامان معصوم(ع) چیست؟
  27260 علم 1392/11/08
  در روایات برای امامان معصوم(ع) صفات و ویژگی‌هایی بیان شده است؛ مانند این‌که امام معصوم(ع) داناترین، پرهیزکارترین، حلیم‌ترین، شجاع‌ترین، سخاوت‌مندترین و عابدترین مردم است. ...
 • پاسخ شما به کسانی که می‌گویند تا پیامبر و امام زمان خود و معجزه‌های او را نبینیم ایمان نمی‌آوریم، چیست؟
  1775 امام شناسی 1395/04/14
  همان‌گونه که می‌دانید این افراد در همیشه تاریخ وجود داشته‌اند. این‌گونه افراد حتی پیامبران(ع) و معجزات آنان را دیده بودند، اما ایمان نمی‌آوردند و می‌گفتند ما تا خدا را به چشم نبینیم، به او ایمان نخواهیم آورد: «وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسى‏ لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً»؛[1] و (نیز به یاد آورید) هنگامى را که گفتید: اى موسى! ما هرگز به تو ...
 • مقصود از «خُزّان العلم» در زیارت جامعه کبیره چیست؟آیا همان علم لدنی است؟
  7413 علم 1393/06/13
  مقصود از خزان العلم؛ ائمّه اطهار(ع) هستند که با عنایت الهی و علم لدنی مسلّط بر همه عوالم هستی بوده و چیزی از احاطه علمی آنان مخفی نمی‌ماند. امامان معصوم(ع) نگهبانِ دانش خداوندی هستند و آن‌را مانند گنجى پُربها، پاس می‌دارند و البته دانش آنان وابسته به منبع نامحدود علم بی‌پایان الهی است. ...
 • آیا امام حسین(ع) قبل از شهادت خود و پسرانش، در مورد امامت امام سجاد(ع) سخنی گفتند؟
  959 اسامی امامان 1397/02/10
  روایاتی وجود دارند که دلالت بر تصریح امامت امام سجاد(ع) توسط امام حسین(ع) دارند؛[1] که برخی از آنها عبارتند از: 1. امام صادق(ع) فرمود: «وقتی امام حسین(ع) به سمت عراق رهسپار گشت، نوشته‌ها و نیز وصیتش را به امّ سلمه سپرد و او نیز هنگامی که على بن الحسین(ع) به مدینه برگشت، امانات را به او تحویل دادند».[2] 2. امام ...
 • آیا علم امام معصوم(ع) شامل مسائل امروزی می‌شود؟
  7219 علم 1392/02/29
  بر اساس عقیده‏ قطعى شیعه، پیامبران و امامان معصوم(ع) در قله‏ دانش و حکمت و معرفت قرار داشته و علمی که خداوند به آنان عطا کرده است، از علم تمام مردم بالاتر است و هیچ‌یک از مردم را یاراى درک مقام برتر علمى آنان نیست. بنابراین، تردیدی نیست آنچه بشر با دانش ناقص خویش به دست آورده فراتر از دانش پروردگار نیست که خداوند آن‌را در اختیار ...
 • چه کسانی در قعر جهنم (اسفل سافلین) قرار می‌گیرند؟
  23961 جهنمیان 1393/03/31
  جهنم مانند بهشت، دارای طبقاتی است که هر یک از طبقات، با دیگری تفاوت دارد[1] و بدترین مکان جهنم، قعر آن است.[2] عموماً برای این معنا در اصطلاحات روزمره از کلمه «أسفل سافلین» استفاده می‌شود که یک‌بار در قرآن ذکر شده است.[3] برخی از مفسران احتمال داده‌اند که این کلمه در قرآن نیز اشاره به قعر ...
 • انسانی که با مرگ، جسم او نابود شده چگونه می‌شنود، می‌بیند و از احوال نزدیکان خود با خبر می‌شود؟
  1301 برزخ 1395/11/07
  روح یا نفس انسان هر چند مجرد است، ولی به اصطلاح حکیمان مجرد تام نیست، بلکه در مقام فعل وابسته به بدن است؛ البته تا زمانی که در این دنیا هست، وابسته به بدن دنیایی است؛ یعنی بدون بدن نمی‌تواند افعال را انجام دهد.[1] روح و نفس هنگامی که از این دنیا می‌رود، وابستگی به این بدن دنیایی از بین می‌رود،
 • چگونه انسانى که در طول زندگى خود در انحراف و گناه و... بوده، به وسیله احسان و نیکى و دعاى دیگران و...، وضعیت او در آخرت بدون این‌که خودش نقشى داشته باشد عوض می‌‏شود؟
  16441 شفاعت 1387/02/02
  مطلبی که در سؤال به آن اشاره شد نه صد در صد قابل قبول، نه صد در صد قابل رد کردن است، بلکه بستگی به نوع گناه و شخص گناهکار دارد؛ زیرا بعضی از گناهان نظیر "شرک به خدا" اصلاً قابل بخشش نیستند و بعضی از گناهان از قبیل حق الناس (حق مردم) است که با دعا و درخواست دیگران قابل بخشش نیست، بلکه با جبران کردن ...
 • جایگاه صدقی که به پرهیزگاران وعده داده شده چیست؟
  4425 بهشتیان 1395/01/27
  قرآن کریم در آخرین آیه سوره قمر، به مقام بلند پرهیزکاران در پیشگاه خدای متعال اشاره می‌کند و می‌فرماید: «فی‏ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیکٍ مُقْتَدِرٍ»؛[1] آنها در جایگاه صدق و حق و راستى نزد خداوند مالک قادر قرار دارند. کلمه «مقعد» به معناى مجلس است، و «ملیک» صیغه مبالغه از مُلک است، نه از ملِک که کسره مذکور را اشباع کرده باشند و از ...
 • چرا خداوند در "الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیبْلُوَکُمْ أَیکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ..."، مرگ را مخلوق دانسته است؟ و مقصود از این خلق چیست؟
  17121 حقانیت مرگ 1391/01/22
  در این که چرا خداوند در قرآن کریم از "مرگ" با تعبیر خلق و آفرینش یاد نموده است، مفسران می گویند؛ "مرگ" اگر به معناى فنا و نیستى باشد مخلوق نیست؛ چرا که خلقت به امور وجودى تعلق مى‏ گیرد، اما حقیقت مرگ انتقال از جهانى به جهان دیگر است، و این قطعاً یک امر وجودى است که مى ‏تواند مخلوق باشد. لذا پرسش از این که ...
 • راه‌های آسان شدن سکرات مرگ چیست؟ چرا برخی معصومان(ع) نیز دچار سکرات مرگ شده‌اند؟!
  991 حقانیت مرگ 1397/10/13
  سکرات از ریشه «سُکر» است و به حالتی گفته می‌شود که بین انسان و عقل او مانع ایجاد ‌شود.[1] سکرات مرگ، حالتى شبیه به «مستى» است؛ یعنی همان حال نزع و جان کندن آدمى، که مانند مستان مشغول به خودش است، نه می‌فهمد چه می‌گوید و نه می‌فهمد اطرافیانش درباره‌اش چه می‌گویند.[2] امام علی(ع) برای حالات کسی که سکرات مرگ ...
 • آیا با عدالت خداوند سازگار است که افراد ضعیف و بی پناه، عزیزان و سرپرست خود را از دست دهند؟
  11436 حقانیت مرگ 1388/02/16
  براى "عدل"، معانى مختلفى شده است که عبارتند از: موزون بودن اجزاى یک مجموعه مرکب، رعایت حقوق افراد و اعطاى حق به صاحب حق، رعایت استحقاق در افاضه وجود، و تساوى و نفى هرگونه تبعیض. راجع به بلایا و مصایب باید گفت: در نظام هستى انواع مختلفى از بلایا و مصایب وجود دارد. بعضى از آنها نتیجه کار خود انسان است؛ ...
 • آیا مردم قم هر چه گناه کنند به جهنم نمی‌روند؟!
  6684 بهشتیان 1386/11/28
  1. در روایات مربوط به قم، به جهنم نرفتن مردم قم تصریح نشده است. 2. آشیانه آل محمد بودن قم و یا حجت بودن مردمش بر سایر مردم و همراه بودن آنها با قائم آل محمد و امثال این ها دلیل نمی شود که گناهکاران اهل قم به جهنم نروند، بلکه در ادامه یکی از روایات هلاکت جوانان مغرور و عصیانگر خاطرنشان شده است.
 • انجام چه کارهایی سبب هم‌نشینی با پیامبران و اولیای الهی در بهشت خواهد شد؟
  8813 بهشتیان 1393/04/01
  برای مجالست و هم‌نشینی افراد با یکدیگر، سنخیّت روحی، فکری و هم‌سانی در سلوک و رفتار تا حدودی مورد نیاز است. بر همین اساس، برای هم‌نشین شدن با پیامبران و جانشینان آنها باید از نظر روحی، فکری، اعتقادی و هم‌چنین در سلوک و رفتار با آنان شباهت و سنخیّتی – و لو اندک - داشته باشیم تا بتوانیم با اذن پروردگار بتوانیم با آنان در بهشت هم‌نشین باشیم.
 • راه‌های آگاه شدن از احوال اموات در برزخ چیست؟
  143325 برزخ 1386/04/25
  عالم برزخ حد فاصل بین دنیا و قیامت است که احکام و نظام مخصوص به خود را دارد. انسان تا زمانی که در دنیا مادی است با ابزار مادی، توانایی برقراری ارتباط با اهالی برزخ را ندارد و تنها از طریق معصومین (انبیا و امامان) با مراجعه به کلمات آنان است که می تواند به اطلاعات جامع و مطمئنی از آنچه در آنجا می گذرد، دست یابد. البته ...
 • آیا تناقضی در بیان تعداد باغ‌‌های بهشتی در آیات قرآن کریم وجود دارد؟
  6995 اوصاف بهشت و جهنم 1392/02/14
  کلمه «جَنّة» از آن دسته کلماتی است که علاوه بر معنای حقیقی خود، معنای دیگری را نیز پس از نزول وحی به دست آورده است. «جنة» که دارای دو جمع «جنّات» و «جنان» است، در حقیقت به معنای باغ و بوستان است، ولی پس از نزول قرآن و بیان مسائل معاد، به معنای «بهشت» در مقابل مفهوم «جهنّم» نیز به کار رفته است؛[1] مانند ...
 • کسانی که نماز نمی‌خوانند آیا قطعاً جهنمی هستند؟ حتی اگر کارهای خوب زیادی انجام دهند؟!
  40041 جهنمیان 1390/02/12
  طبق آموزه‌های دینی ما، نماز اولین فعل عبادی در میان اعمال دینی است، اگر نماز انسان پذیرفته شود، دیگر اعمال عبادی هم پذیرفتنی است! از سوی دیگر، طبق صریح آیات قرآن هر کسی مقدار ذره‌ای عمل خوب انجام دهد، به پاداش آن رسید، بدیهی است که طبق این آیات اگر مقدار خیر در ترازوی سنجش برتری داشته باشد، انسان اگرچه بی نماز، باید اهل نجات باشد. گفتنی است که ...
 • نظر اسلام درباره تناسخ چیست؟
  81934 تناسخ 1387/01/24
  از قرن ها پیش در هندوستان نظریه ای به نام "تناسخ" طرح شد که از برگشت ارواح و بازگشت مکررشان به دنیا سخن می گفت. این نظریه با گذشت اعصار، رفته رفته توجه عده زیادی از مردم جهان را به خود جلب کرد و حتی کسانی به عنوان یک عقیده مذهبی به آن دل بستند. در خلال این مدت متمادی دانشمندان بزرگ این مطلب را ...
 • چرا از مرگ می ترسیم؟
  16189 حقانیت مرگ 1390/10/25
  ترس از مرگ می تواند علل و عوامل مختلفی داشته باشد که در این فرصت به طور خلاصه به برخی از این عوامل اشاره می شود. 1. بسیارى از مردم مرگ را به معناى فنا و نیستى و نابودى تفسیر مى‌‏ کنند. بدیهى است که انسان از فنا و نیستى وحشت دارد. اگر انسان مرگ را به این معنا تفسیر کند، حتماً از آن گریزان خواهد بود؛ ...
 • اگر لذت‌های بهشت ملال آور نیست چگونه بهشتییان از لذتی دست کشیده و به لذت دیگر می‌پردازند؟
  10113 بهشتیان 1386/10/05
  به نظر می رسد منشأ این سؤال نوعی سنجش میان ویژگی های دنیا با مسایل آخرت و معیار و مقیاس قرار دادن ویژگی های دنیا است. نقصان‌، عیب، مرض‌، مرگ‌، سستی، کژی‌ و کاستیِ مخصوص این‌ عالم است، در حالی که بر اساس آیات و روایات، خصوصیات و ویژگی های عالم آخرت مطابق با این دنیا نیست. دست کشیدن از لذتی و پرداختن به لذت دیگر (اگر در ...

طبقه بندی موضوعی

درخبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید.

پرسش‌های اتفاقی

پربازدیدترین‌ها

 • سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟
  881675 دستور العمل ها 1386/03/09
  اگرچه دعاهای زیادی از امامان معصوم (ع) نقل شده است که مورد اجابت واقع شده و سریع الاجابة هستند، که ذکر متن آنها در این جا مقدور نیست و فقط به ذکر اسامی چند مورد که دارای اهمیت خاص هستند اشاره می شود: 1. دعای توسل 2. دعای فرج 3. دعای اسم اعظم 4. ...
 • در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
  543920 حقوق و احکام 1386/09/04
  از دو راه جنابت حاصل می شود:1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت ...
 • پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها کدام‌اند؟ چرا «اولوالعزم» نامیده شده‌اند و چرا زرتشت و داوود(ع) اولوالعزم نیستند؟
  422482 تفسیر 1387/02/31
  واژه اولوالعزم در آیه 35 سوره احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است و اولوالعزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بوده اند. در روایات برای پیامبران اولوالعزم شرایطی ذکر شده است: 1. داشتن دعوت جهان شمول
 • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
  408245 حقوق و احکام 1389/09/10
  نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود. نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ...
 • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
  367640 تفسیر 1386/02/01
  قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی‏های زیر را برای او برمی شمارد: 1.جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1] 2. دارای علم ، ادراک، تشخیص ...
 • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
  331292 معصومین 1387/06/05
  شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
 • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
  312608 حقوق و احکام 1387/09/23
  دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
 • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  309670 اخلاق عملی 1391/02/11
  عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی اگر ...
 • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
  308347 حقوق و احکام 1387/12/04
  در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.در هر حال، اگر مانعی ...
 • آیاتی را از قرآن در اثبات امامت امام علی(ع) بیان فرمائید.
  298743 گوناگون 1386/08/30
  بهترین راه اثبات امامت امام علی(ع) برای اهل سنت، تمسک به قرآن و روایاتی که در توضیح آنها در کتب خودشان نقل شده است، می باشد و البته بدیهی است که انسان باید حقیقت جو باشد تا به توجیهات ناصواب و غیر عقلانی ...

پیوند‌ها

حاضرین در سایت :

2356  نفر